Badanie w skali szarości: COVID-19 sprawił, że Bitcoin stał się bardziej atrakcyjny dla inwestorów

Badanie potwierdziło pogląd, że Bitcoin jest atutem „safe-haven“.

Badanie przeprowadzone przez Grayscale Investments wskazuje, że pandemia COVID-19 zwiększyła apetyt inwestorów na Bitcoin (BTC).

„Według respondentów, Bitcoin Up wydaje się mieć pewne cechy wspólne z inwestycjami „safe haven“. Niedobór Bitcoinu, weryfikowalny charakter, brak korelacji z globalnymi rynkami oraz fakt, że nie jest on kontrolowany przez organizacje rządowe to cechy, które sprawiają, że Bitcoin jest podobny do tradycyjnych inwestycji w safe haven“.

To wydaje się potwierdzać status Bitcoin jako atut safe-haven, jak twierdzi wielu analityków. Zgodnie z wynikami badania, zainteresowanie Bitcoinem jako inwestycją wydaje się rosnąć wraz z poziomem wykształcenia. Tak więc tylko 17% respondentów bez dyplomu ukończenia studiów miało zainteresowanie tym aktywem, podczas gdy 29% posiadaczy dyplom ukończenia studiów.